Zawody Grand Prix Koła – III tura

Drukuj

 

 

lp name sektor stanowisko waga punkty sektor
1 Wajman Dawid a 2 5490 1
2 Jabłoński Stanisław a 3 4020 2
3 Łój Ryszard a 6 3760 3
4 Walkowiak Ireneusz a 12 3020 4
5 Markiewicz Grzegorz a 9 2370 5
6 Piątek Zbigniew a 8 1920 6
7 Kryślak Waldemar a 7 1610 7
8 Wąsik Krzysztof a 4 1390 8
9 Gałanik Stanisław a 10 720 9
10 Czujkiewicz Jan a 5 370 10
1 Lipiecki Grzegorz b 3 4500 1
2 Bilski Andrzej b 10 2850 2
3 Kryślak Roman b 12 2430 3
4 Wierzewski Adam b 7 1780 4
5 Sobczyński Edward b 1 1680 5
6 Szeszuła Kazimierz b 5 1130 6
7 Fabisiak Jan b 6 890 7
8 Kardasz Stanisław b 8 760 8
9 Łoszowski Arkadiusz b 2 760 9
10 Nowak Jerzy b 4 640 10
1 Nowak Tadeusz c 12 3690 1
2 Łój Mariola c 8 3260 2
3 Gałanik Józef c 4 3190 3
4 Popow Maciej c 10 1900 4
5 Małecki Mirosław c 11 1740 5
6 Szymański Juliusz c 9 1110 6
7 Jakubowski Marian c 6 790 7
8 Libner Władysław c 2 740 8
9 Pietrzak Marek c 7 510 9
10 Dobrogojski Zenon c 1 450 10
11 Bartosik Walter c 5 390 11
12 Zduńczyk Dariusz c 3 0 12

 

 

 

Grand Prix Koła III tura - wyniki końcowe
LP Nazwisko Sektor I tura Waga I tura [ pkt ] Punkty I tura Sektor II tura Waga II tura [ pkt ] Punkty II tura Sektor III tura Waga III tura [ pkt ] Punkty III tura Suma wag III tury [ pkt ] Suma punktów III tury [ pkt ]
1 Lipiecki Grzegorz c 3230 1 a 8150 1 b 4500 1 15880 3
2 Wajman Dawid b 2810 1 c 2630 2 a 5490 1 10930 4
3 Nowak Tadeusz a 4720 2 b 2280 1 c 3690 1 10690 4
4 Łój Mariola a 5830 1 b 1400 3 c 3260 2 10490 6
5 Markiewicz Grzegorz b 1990 3 c 2690 1 a 2370 5 7050 9
6 Bilski Andrzej c 3180 2 a 1150 6 b 2850 2 7180 10
7 Łój Ryszard b 2600 2 c 1530 6 a 3760 3 7890 11
8 Jabłoński Stanisław b 1170 6 c 2440 3 a 4020 2 7630 11
9 Sobczyński Edward c 1480 3 a 1400 3 b 1680 5 4560 11
10 Kryślak Roman c 1150 8 a 3130 2 b 2430 3 6710 13
11 Wierzewski Adam c 1350 6 a 1290 4 b 1780 4 4420 14
12 Walkowiak Ireneusz b 1880 4 c 1080 7 a 3020 4 5980 15
13 Szymański Juliusz a 1710 6 b 1300 4 c 1110 6 4120 16
14 Pietrzak Marek a 1770 5 b 1420 2 c 510 9 3700 16
15 Fabisiak Jan c 1170 7 a 1270 5 b 890 7 3330 19
16 Popow Maciej a 2180 4 b 0 12 c 1900 4 4080 20
17 Nowak Jerzy c 1430 4 a 850 7 b 640 10 2920 21
18 Jakubowski Marian a 830 9 b 710 5 c 790 7 2330 21
19 Małecki Mirosław a 320 10 b 540 7 c 1740 5 2600 22
20 Gałanik Józef a 1610 7 nn 0 13 c 3190 3 4800 23
21 Kryślak Waldemar b 580 12 c 2400 4 a 1610 7 4590 23
22 Libner Władysław a 2790 3 b 0 12 c 740 8 3530 23
23 Wąsik Krzysztof b 1130 7 c 920 8 a 1390 8 3440 23
24 Piątek Zbigniew b 1610 5 nn 0 13 a 1920 6 3530 24
25 Czujkiewicz Jan b 720 10 c 1600 5 a 370 10 2690 25
26 Kardasz Stanisław c 1080 9 a 690 8 b 760 8 2530 25
27 Bartosik Walter a 1330 8 b 540 6 c 390 11 2260 25
28 Smułczyński Jerzy c 1410 5 a 680 9 nn 0 13 2090 27
29 Gałanik Stanisław b 770 9 nn 0 13 a 720 9 1490 31
30 Łoszowski Arkadiusz c 0 12 a 280 10 b 760 9 1040 31
31 Dobrogojski Zenon nn 0 13 b 230 8 c 450 10 680 31
32 Szeszuła Kazimierz nn 0 13 nn 0 13 b 1130 6 1130 32
33 Kryślak Sylwester b 700 11 c 420 10 nn 0 13 1120 34
34 Korcz Sławomir b 1060 8 nn 0 13 nn 0 13 1060 34
35 Przybysz Zbigniew nn 0 13 c 670 9 nn 0 13 670 35
36 Zduńczyk Dariusz a 0 12 nn 0 13 c 0 12 0 37
37 Pietrzak Henryk nn 0 13 b 0 12 nn 0 13 0 38