I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Składki PZW 2017r

Drukuj

 

 

Opłaty za wędkowanie na zbiorniku Glinianka - Iwno za rok 2017r.

Opłata roczna za wędkowanie dla członków koła to 200
Opłata roczna za wędkowanie dla osób nie będącymi członkami koła PZW nr.17 to 300

Nie sprzedajemy zezwoleń dziennych ! tylko i wyłącznie zezwolenia roczne.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2017 ROK

 

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 135,00 zł
2 Składka dla odznaczonych srebrną i złotą Odznaką PZW 75,00 zł
3 Składka dla:
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyźni od 65 roku życia
- kobiety od 60 roku życia
75,00 zł
4 Składka dla członka uczestnika (młodzież do ukończenia 16 lat) 20,00 zł
5 Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00 zł
Składka niepełna*
6 Składka na część obwodu rzeki Warty Nr 6 od ujścia Prosny do mostu kolejowego w Dębnie i na zb. Jaraczewo 70,00 zł
7 Składka na obwód rzeki Warty nr 6 70,00 zł
8 Składka na obwód rzeki Warty nr 7 70,00 zł
9 Składka na obwód rzeki Warty nr 8 70,00 zł
10 Składka na obwód rzeki Warty nr 10 70,00 zł
11 Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą która ukończyła 14 lat** 20,00 zł
Składka uzupełniająca
12 Składka uzupełniająca do składki niepełnej 70,00 zł*** 65,00 zł
Zwolnieni z wnoszenia składki
13 Honorowi Członkowie PZW 0,00 zł
14 Członkowie PZW, którzy ukończyli 75 lat 0,00 zł

 

  

Uwagi:
*) Składka członkowska niepełna nie uprawnia do korzystania z porozumień międzyokręgowych
**) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę metodą spławikowo-gruntową. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.
***) Składka uzupełniająca rozszerza składkę niepełną 70,00 zł do składki pełnej podstawowej 135,00zł

 

 

 

OBOWIĄZUJĄCA ULGA DLA OSÓB ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Uchwała Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków.

 

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia:
1. Wprowadzić 100% ulgę w składce okręgowej dla członków posiadających znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową.
2. Ulga przyznawana będzie na wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ NA 2017 ROK

 

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat    

 

 

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych
1 zawody 10,00 20,00
2 1 dzień 20,00 50,00
3 3 dni 40,00 70,00
4 7 dni 60,00  110,00
5 14 dni 75,00  200,00
6 30 dni X  300,00
7 roczna X  420,00

 Osoba niezrzeszona to osoba posiadająca kartę wędkarską i nie należąca do PZW.

 

  

  

Wyżej wymieniony materiał został pobrany z www.pzw.org.pl

 

 

Copyright © 2016 Pzwkostrzyn.pl

Zakaz kopiowania i rozpowszechniania materiałów zawartych na stronie bez zgody Administracji.