Regulamin Łowiska Cegielnia!

Drukuj

 

 

Łowisko dostępne jest dla wędkarzy posiadających ważne zezwolenie na Zbiorniku Cegielnia!

 

Na łowisku ZABRANIA się:

- zaśmiecanie zbiornika oraz terenu wokół łowiska

- samowolnego wycinania roślina - łamania drzew i krzewów

- rozpalania ognisk (nie dotyczy grilli)

- głośne zachowanie się oraz nadużywanie alkoholu

- korzystanie ze środków pływających

- parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi

- dojazd na stanowisko wędkarskie pojazdami mechanicznymi

- rozbijanie namiotów, biwaków dopuszczalne jest w odległości minimum 5 metrów od lustra wody ( z zachowaniem swobodnego przejścia)

- na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli oraz spuszczania psów ze smyczy !

- obowiązuje opieka rodziców lub opiekunów nad dziećmi

UWAGA! za Złamanie w/w zasad oraz zachowanie niezgodne z regulaminem spowoduje zgłoszenie sprawy Policji oraz usunięcie z łowiska.

 

Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży, niszczenia mienia

- stanowią czyny niezgodne z prawem i będą surowo karane.

 

 

Niniejszy Regulamin znajduje się na każdym zezwoleniu, za nieprzestrzeganie ustalonych przepisów zezwolenie może zostać wstrzymane bez odszkodowania !

 

- Zezwolenie ważne jest z kartą wędkarską

- Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. i z późn. zm., przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz Regulamin A.P.R PZW.

- Zabrania się używania środków pływających w celach wędkarskich, dotyczy to również ŁODZI ZDALNIE STEROWANYCH!

- Zabrania się młodzieży do lat 16 wędkowania w porze nocnej oraz spinningowania

- Zabrania się zabierania z łowiska karpi o wadze po wyżej 6 kg

- Na łowisku obowiązują podwyższone wymiary ochronne oraz limity dla ryb n/w gatunków:

- węgorz do --- 2 szt na dobę

- amur do 45 cm - 1 szt na dobę

- lin do 30 cm - 4 szt na dobę

- karp do 35 cm - 2 szt na dobę

- waga łączna złowionych ryb ( w tym w/w gatunki ) - 8 kg na dobę.

- sum - nie obowiązuje wymiar, limit ilościowy oraz okres ochronny.

- Zabrania się wymiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatce na inne, złowione w trakcie późniejszego wędkowania.

- Ogranicza się ilość używanej zanęty podczas wędkowania do 3 kg na dobę.

- Zabrania się wjazdu i postoju pojazdami silnikowymi na stanowiskach wędkarskich. Pojazdy parkujemy na wyznaczonych parkingach.

- Zabrania się wędkowania w miejscach oznakowanych jako Tarliska.

 

 

Zarząd koła zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia łowiska.