UWAGA !!! Walne zgromadzenie!

Drukuj

UWAGA !!!

 

 Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr. 17 Kostrzyn, odbędzie się 22 stycznia 2017r. o godz: 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie ul. Dworcowa 5.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO - WYBORCZEGO KOŁA nr. 17

 

Część I - organizacyjna.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawdzenie Kworum.

3. Wybór Przewodniczącego WZ, jego zastępcy i sekretarza.

4. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.

5. Wybory komisji 

a/ Mandatowo-wyborczej

b/ Skrutacyjnej

c/ Uchwał i wniosków

 

Część II - Sprawozdawcza

1. Przedstawienie sprawozdań z działalności władz i organów Koła w minionym roku.

2. Dyskusja dotycząca wyłączenia sprawozdań

3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań

 

Część III - wyborcza 

1. Absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

2. Ustalenie składu liczbowego władz i organów koła.

3. Ustalenie listy kandydatów do władz i organów koła oraz delegatów i ich zastępców.

4. Głosowanie.

 

Część IV - podsumowanie roku, delegacji

1. Wręczenie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów 

 

Cześć V - Plan działania na nowy rok 

1. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego oraz plan działania koła na kolejny rok.